Под пирамидата

Както Лувъра в Париж, и Историческият музей в Перущица се откроява със стъклената си пирамида. Но нашият буквално е в нея, защото тя е неговият покрив. В околностите на Перущица има следи от живот от най–ранни времена, затова той приютява реликви от хилядолетия... 

Надписът „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“ върху перущенското революционно знаме

Едва ли има българин, който да не е чувал известният девиз „Свобода или смърт“, присъстващ във всичките ни революционни знамена. Тази крилата фраза постепенно се  превърнала в модел на подражание и осъзната необходимост на борците ни за свобода от втората половина на XIX век. Първи „народний воевода“ Г. С. Раковски в поемата си „Горски пътник“ (1857г.) описва „хоръгвата“ (знамето), която да бъде издигната в хайдушка дружина, с думите:

Прочети още...

Потайният мраморен архитрав

Този мраморен архитрав от музейната експозиция под стъклената пирамида е ключ към една от великите загадки около Перущица: каква сграда е увенчавал, къде е била, кой кога я е разрушил и защо е била осъдена на забрава с непоколебимостта, на която явно дължи толкова изрядно заличената памет за произхода си. Ако изчезналият древен град Драговец се е простирал от днешния перущински квартал Пастуша до Устина, Кричим и Куротово Конаре, а османлиите са го наричали Кючюк Станбул (Малкият Цариград), той е част от главната греда непосредствено над колоните, която е носела тежестта на фриза и корниза над него заедно с покривната конструкция на представителна там сграда/храм. 

Прочети още...