„Защитата на Перущица” - картина от проф. Добри Добрев

Картината „Защитата на Перущица” от проф. Добри Добрев е  част от историческата памет на героична Перущица. Творбата представя драматичните събития от последния ден на Априлското въстание в Перущица – 27 април 1876 година, когато в храма „Св. Архангел Михаил“  23 -ма предани на Христа мъже, жени и деца освободили ангелския дух от телата си, за да бъде спасен от оскверняване, ако друговерците ги подложели на извращения.

Монументално по размер, реализирано с маслени бои върху платно, произведението като жанр е фигурална композиция на историческа тематика. Композицията е централна, т.е. в центъра на творбата е съсредоточено най-важното действие. Цветово картината е потопена в полумрака на интериора на църквата. В дъното има полуотворена врата, през която струи ярка дневна светлина, озаряваща трагичната сцена. Открояват се характерните силуети и профили на нахлуващите турци. Те целенасочено са контрастно тъмни, демонични и символизират както крайна външна агресия, така и преградата пред светлината на живота и свободата. 

За да е способен да възпроизведе възможно най-достоверно характерните черти на перущенци, Добри Добрев живее няколко месеца в Перущица. Той подхожда изключително сериозно към отделните типажи, като обособява  две противоположни групи. Недвусмислено разделя насилници и насилвани и не оставя място за съмнение в разпределението на ролите в изобразената сцена. Така кървавата саморазправа в храма се превръща в ярък израз на моралното падение на османлиите и героичното възвисяване на защитниците на Перущица.

С тази своя творба авторът се дипломира в Националната художествена академия в София през 1954 година. Още като студент Добри Добрев се отличава като прилежна, изпълнителна и аналитична личност. За това говорят многото скици с молив, въглен и креда, както и цветни ескизи на архитектурни детайли и църковна утвар, предварителни рисунки и маслени етюди, в които художникът проучва всяка подробност за да изгради бъдещата си картина. С документална достоверност изобразява интериора на църквата и, не на последно място, дълго обмисля композицията на картината, която да изразява възможно най-правдиво събитието и носения от него емоционален заряд. Във фонда на музея се пазят и рисунки на дрехи, аксесоари и оръжие от епохата на въстанието. Много от рисунките на лица и фигури, типажи от региона стават основа на пресъздадените в композицията персонажи. 

Картината, както и всички придружаващи я скици, рисунки и маслени етюди към нея са дарени от художника Добри Добрев на ИМ Перущица и заемат централно място в музейната експозиция от основаването му до наши дни.

По текст на Юлиана Владова и Вихра Григорова