Храмът на саможертвата „Св. Архангел Михаил„

На 1 май 1876 година в храма „Св. Архангел Михаил“  32 предани на Христа мъже, жени и деца освободили ангелския дух от телата си, за да бъде спасен от оскверняване, ако друговерците ги подложели на извращения. 

Вторият храм, изграден вътре в Перущица, е бил осветен през 1849 г. в чест на Светите Архангели. Основно информация за неговото построяване получаваме от разказа на Иван Кепов в книгата му „Въстанието в Перущица. Април 1876”:

„ Постройка на нова църква и на училищна сграда.

Между това, населението все растяло, и селската църква „Св. Атанасий“ се оказала вече малка.  Освен това тя се намирала тогава вън от селото и селяните се бояли да отиват рано в църква, защото не един път устинските турци ги нападали и безпокоели. Поради това селяните рано замислили да си издигат нова църква вътре в селото, но все не им се удавало. Най-после, под влиянието от четенето на Паисиевата книга, по-първите перущенци, каквито били Кръстан Минчев, Пено Савов, Ив. Гинов, Стоян Помакооглу и др., се съгласили да  се издигне църква в средата на селото на името на „Архангел Михаил“.

Но мястото, което било избрано, били градини, и за да се сдобият с разрешение за постройка на църква, трябвало някой турчин да засвидетелства, че там някога е било черковище или гробище. Тогава Стоян Помакооглу придумал устинския първенец Хаджи Насъф да свидетелства пред властта, че е виждал на същото място жени да палят свещи. Позволението било дадено и за благодарност перущенските първенци подарили на Хаджи Насъф един голям кюрк, подплатен с кожи, като ония, които носели през онова време по-богатите  турци в Пловдив.

Селяните се заловили да прекарват материали и през пролетта на 1847 г. почнала постройката на голяма, хубава каменна църква върху левия бряг на реката, точно в средата на селото. Постройката била ръководена от пазарджишки майстори и след две години била привършена, иконописана била от майстори също от Пазарджик. На 8 ноември 1849 г. в деня на Архангел Михаил новата църква била тържествено осветена от тогавашния митрополит  Никифор.“

Библиография:

1. Кепов Иван,  „Въстанието в Перущица. Април 1876. „

Автор: Стоян Стоянов