Въстаническият лъвски знак

Важен атрибут към всяка въстаническа униформа представляват металните лъвчета, красящи калпаците на бунтовниците. Тези отличителни знаци са изработвани чрез матрици и отливани или пресовани от златни турски лири, сребро, олово, бронз или месинг. Автори на пластичните изображения са местни майстори, зографи и златари. Символиката по тях идентифицира борците за свободата на отечеството. Знаците имат най-често елипсовидна форма, а надписът, изписан в полукръг, около изправения лъв, газещ османско знаме, е „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ“. До нас е достигнало само едно златно лъвче, принадлежало на Георги Нейчев от Панагюрище, представител на града на Народното събрание в Оборище, предопределило избухването на въстанието.

По сведения на Кънчо Осъмски отличителните знаци на априлските въстаници са излети от братята Иван и Лазар Велеганови, синове на известния леяр от Банско – Димитър Велеганов: „Лъв, изправен на задните си крака, с настръхнала грива и отворена уста. Под предните му лапи – полумесец със звезда – символ на неизбежното падане на Османската империя. Отгоре корона и крилатите думи: „Свобода или смърт“. Работилницата на братята, отворена от 1872г. на улица „Абаджийска“ №10 в Пловдив, става легендарна. По думите на Осъмски: „Техни чести гости в опушената леярска работилница през онези, заредени с барутна вяра и открито непокорство, дни на 1876г., били сподвижника на Левски бай Иван Арабаджията от село Царацово, перущинския съзаклятник Петър Бонев, братя Търневи. Най-често се заседявал на разговор и чизмаря Кочо Честименски. Заедно с камбаните братята започнали да леят куршуми и сачми. Тогава Кочо Честименски поръчва да се отлеят лъвчетата на перущинските въстаници. За няколко дена лъвчетата били готови и чизмарят Кочо ги отнесъл в Перущица, където ги предал на водачите на въстанието Петър Бонев и Спас Гинов“.

По повод 100 годишнината от Априлското въстание през 1976г. наследникът на Велеганови – Лазар Благов Велеганов, по запазена от предците му оригинална матрица, излива отново няколко лъвски знака. Предаването на една от тези ценни отливки на ИМ-Перущица през 2006г. е дело на инженер Виктор Лимонов, внук на Лазар Велеганов. Дарението е постигнато чрез съдействието на Цветанка Неделчева (директор на Къща – музей „Иван Вазов“, Сопот). Днес отличителният лъвски знак е представен в експозицията на нашия музей.

 

Текст: Марио Джасим

 

Основни източници:

1.Кошелева-Великова, В. „Гербовете на България. Лъвските знаци в героичните 1876-1879“. В – Хералдика, бр.2, год. IX, 2002г., с. 50.

2.Осъмски, К., „Кой е отлял лъвчетата на априлци“, В – Трета възраст, №19-20, 8-14, V, 2002, с. 9.

3.Антени, №19, 8-14, 05.2002г., с 9.

4.Стоянова, Кр., „Неизвестното за известните събития из живота в Перущица“