Image

Червената църква

Късноантичната и ранно-средновековна базилика „Света Богородица“, прочута като „Червената църква“, е призната за един от бисерите на ранно-християнската архитектура в Европа. Още от IV-и та чак до ХIV-и век тя е служила на богомолците. Архитектурният и археологически паметник от национално значение се намира на километър и половина от града. При посещение на място може да видите уникална 3D възстановка, да се запознаете със стенописите.
Image

Дановото училище

През 1850 г. перущенци вдигнали представителна училищна сграда за децата си. За първи учител в него поканили Христо Данов. През тригодишната си родолюбива служба той съумял да подготви бъдещи дейци за просвета, църковно дело и за национално- освободителното движение в преуспяващото селище...
Image

Храмът на саможертвата „Св. Архангел Михаил"

На 1 май 1876 година в храма „Св. Архангел Михаил“, 23 предани на Христа мъже, жени и деца освободили ангелския дух от телата си, за да го спасят от оскверняване от друговерците и техните извращения. В Перущица можем да откроим две църкви, които коренно се различават по своите периоди на създаване и архитектурна форма...
Image

Крепостта Перистица

На около 3 км южно по права линия от центъра на града, върху висок скалист хълм с отвесни склонове на изток, запад и юг се намира крепостта Перистица. Тя е основана от траките и всички скали носят белези от тяхната култова дейност. Крепостта се извисява на надморска височина 668 метра и има GPS координати: 42°01’56” С.Ш. и 24°32’23”...
Image

Свободни преди освобождението

На 23 април 1876 г. председателят на Перущенския революционен комитет Петър Бонев, другар на Левски още от Първа българска легия в Белград (1861-1862), прочел „кървавата прокламация“, написана от Тодор Каблешков за обявяване на въстанието. Членовете на комитета и съзаклятниците радостно започнали да се прегръщат, целуват и да викат „Да живее България!“
Image

Мегалитно светилище "Mанастирски скали"

Около древното мегалитно светилище, в разгърнатия ветрилообразно стръмен склон на Родопите, непосредствено над града са разпръснати чирепи от обредно разбивана, хилядолетия наред, керамика, около тях витаят тайни за незатихнали магични практики. На пет километра в планината, южно от Перущица, един все още непознат сакрален комплекс, пази своите тайни.
Image

Мегалитният комплекс "Святото място"

На югоизток от светилището "Манастирски скали", но още по-високо по стръмните склонове на Родопа, като прóпастна скална грамада сред ширналата се гора по склоновете, белее "Святото място". Не открих човек, който знае защо в Перущица го наричат така...
Image

Мистериозният Драговец

На територията на Перущица са открити богати археологически свидетелства за праисторически селища, които са съществували през новокаменната, меднокаменната и бронзовата епоха, т.е. в периода 7000 - 1 000 г. пр. Хр. Културното развитие в района продължава без прекъсване през Античността и Средновековието, като свой отпечатък върху него оставят траките, македоните, келтите, елините, римляните, българите, византийците, латините, турците...