Саркофагът над Перущица

В този мраморен ковчег положително няма тяло на покойник. А определено не е и празен гроб (кенотаф) на един човек. Защо таванът на подземието, в което е поместен, има отвор както в силозите за изстрелване на ракети? Да, удивителни податки към древни мистериални практики са заложени в огромния Паметник на трите поколения, издигнат върху хълма Власевица непосредствено над града.

Върху хълма Власевица непосредствено над Перущица векува каменна пирамидата. На паметна плоча, вградена в нея, са записани имената на тримата  парламентьори, убити в гръб от башибозушките орди, обкръжили въстаналата Перущица през последната седмица на април 18760: Рангел Арчиев, Мито Попов и Стамен Кърмов. Но не техните кости са положени в мраморния ковчег.  Както и в свещените подмогилни храмове на траките, вътре няма останки от покойници. В тавана на подземието, където е поместен, има отвор както в силозите за изстрелване на ракети. Но само наглед дупката е обикновен цилиндър.   Стените му властно са поделени на осем сектора и това го превръща в прикрит октагон, каквито отварят магичното пространство за преходи между нашия  свят и измерения, достъпни за обожествените, посветените, душите на праведните и на приютените страдалци за спасителната вяра.

Този дивен градеж не е от отдавна отминали времена. Но също е материализиран образ на древното познание, което живее в паметта на нашата ДНК. Когато пред него застане чувствителен човек с прозорлив ум и сърце отзивчиво за съзвучие с глухите, но властни вибрации от всетворящото тайнство на космическата възсъзидателна мистерия, ще разбере удивителното познание на древните посветени - че този саркофаг е символичната точка под удивителната, която само духотворените виждат как се издига към небесата с духовете на възнесените хероси на героите, съумели да докажат, че свободата, доблестта, верността, честта, достойнството и храбростта надживяват дори живота.

Тези знаменателни податки към древни мистериални практики са заложени във високия 23 метра Паметник на трите поколения, издигнат върху хълма Власевица непосредствено над града. Той е открит през 1976 г. за 100-годишнината от участието на града в Априлското въстание. Неговите архитекти са Любомир Шинков и Владимир Рангелов, а скулптор е Любомир Далчев. Три скулптурни групи, с обща дължина над 60м, пресъздават сцени от освободителната борба и последвалите борби за социално равенство в справедлив обществен строй. След политическите промени през 1989 г. червената звезда е снета от върха на монумента. Тритонният бронзов венец, покривал символичната костница на героите, е отнесен от негодници с гарантирана безотговорност. Но по естакадата от стълби, която започва от Дановото училище, защото символично изразява историческото възвисяване на Перущица от епохата на Възраждането до днес, продължават да крачат хора с души, готови да се възвисят. От върха, до който може да се отиде и с автомобил, се открива прекрасна панорамна гледка към града и околните свещени обекти.

автор: Михаела Божилова