Mихаела Божилова

Сътрудник в Исторически музей гр. Перущица от 2017 г.

Специалист туризъм в Туристически информационен център в Перущица, 2016 г.

Образование:

СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, хуманитарен профил – история, български език, английски език, немски език, 2014 г.

В момента учи специалност "Счетоводство" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Езикова компетентност: Английски език, Немски език

За контакт: е-mail: mihaelabozhilova@abv.bg