Мултимедийна презентация на Мария Андреева

от: 2019-12-14 12:00    до: 2020-01-14 12:00От 14.12.2019 г. във фоайето на Исторически музей - Перущица желаещите посетители ще могат да се запознаят с мултимедийната презентация на Мария Андреева

За историята на два ранни стенописа от Червената църква крайПерущица 

Червената църква е забележителен паметник на раннохристиянската храмова архитектура, просъществувал в периода IV – XIII век. С проучването на нейната история се занимавали редица наши (Стефан Бояджиев, Маргарита Ваклинова) и чужди учени (Андре Грабар, Андрей Фролов). Днес се приема, че първоначалната култова сграда, представляваща мартирий, е трансформирана в църковен храм по време на управлението на византийския император Анастасий (491 – 518 г.). Оттогава е датирано първото изографисване на сградата, вероятно дело на константинополски майстор зограф в духа на балканската живописна традиция. Впоследствие, в края на X или началото на XI век, църквата е изписана за втори път, като за този пласт е характерно,  че следва системата на разположение на по – стария, запълвайки го на места с нови сюжети и изображения. Кафява рамка обикаля сцените на всички по  – късни стенописи. През 1921 година този вид изображения са документирани за първи път под формата на акварелни рисунки, дело на Олга Белокопитова,  оригиналите на които днес се пазят във Византийската библиотека на Колеж дьо Франс в Париж. В експозицията на ИМ – Перущица, в секцията посветена на  средновековната история на землището, посетителите могат да се запознаят с копия на гореспоменатите рисунки. Запазените стенописи включват  изображения, характерни за епохата на феодализма. На място на Червената църква могат да бъдат видени стенописи от първия пласт датиран от  5 – 6 век. Ще обърнем по – специално внимание на два от ранните стенописи намиращи се върху оцелялата част на тази аннохристиянска руина.