Втора Харитонова преправка на "История славянобългарска"

от: 2023-04- 8 12:00    до: 2023-04- 9 12:00На 8 април 2023 г. Исторически музей Перущица ще стане собственик на Втора Харитонова преправка на "История славянобългарска", /Чирпан, 1831/, която е дело на Харитон Рилец - монах таксидиот (монах, събиращ дарения за манастира/.

Първото фототипно издание на Преправката е благодарение на щедростта на клуб "Сороптимист Интернешънъл Старинен Пловдив" - инициатор и спонсор на въпросното издание, свързано с наскоро отминалата годишнина от написването на Паисиевата История.

Връчването на книгата ще стане в Конферентната зала на Даново Училище Перущица в 11.00 ч. на 08.04.2023 г.

 

Заповядайте!