Трета изложба от цикъла „Неизвестната България“

от: 2023-05- 8 12:00    до: 2023-06- 8 12:00Официалното откриване на изложбата ще се състои на 08.05.2023 г. в сградата на Исторически музей Перущица от 11 ч. и е част от честванията  на Мъртвия празник на Перущица, почитащ паметта на всички убити в героична Перущица по време на Априлското въстание от 1876 г.

 

 

 

„Четническото национално-освободително движение преди и след Освобождението 1878 г. Огнестрелно и хладно оръжие“

Третата по ред гостуваща изложба от цикъла „Неизвестната България“, собственост на пловдивското Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" с председател генерал-майор инж. Нонка Матова, е обединена под наслов: „Четническото национално-освободителното движение преди и след Освобождението 1878 г. Оръжия и боеприпаси.“. В нея могат да бъдат видени различни оръжия и боеприпаси, с които тракийските българи преди Освобождението, а и след Берлинския договор (чиито клаузи оставят огромни български етнически територии извън пределите на независима България), поръчват специално или закупуват по тайни канали, за да се включат в организацията и хода на революционното движение в неосвободените ни земи. Оръжието е както огнестрелно - два еднозарядни преднопълнещи се пистолета с капсулно възпламеняване и необходимите към тях барутници, два големи  и два малки пистолета, изработени от рог. Върху единия от големите барутници е изписана годината „1913“- свидетелство за участие в Балканската война, а върху двата по-малки - мотото „Свобода или смърт“ на българските въстаници, обрекли себе си на лелеяната свободна родина, както и покъртителните думи от Ботьовото стихотворение  „Хаджи Димитър“ - „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“, запечатали героичната смърт на революционерите в безкрайността на времето. Барут е носен от четниците и в кожени пунгии, две от които могат да бъдат видени в експозицията. Към тях са задължителните за възпламеняване на искра - кремък, огниво и прахан. За леене на олово били използвани малко черпаче и паничка, също представени в експозицията. От хладното оръжие гостите на Музея могат да разгледат дълъг източнобалкански овчарски нож, който според Дружеството е бил притежание на Павел Бобеков - назначен за хилядник на IV Панагюрски революционен окръг и председател на Привременното правителство. Върху него е изписано „1876: апрй:22“ в ромбоидно пространство, а върху двете страни на острието, по цялата му дължина, се вижда релефна вълнообразна украса. Върху друго хладно оръжие - среднодълъг източнобалкански овчарски нож, е врязана годината 1874. Показани са още два източнобалкански овчарски ножа със същата дължина. Изключителен интерес представлява сабя от края на XVII - XVIII в. с кания, подобна на съхраняваната в Карлово сабя, принадлежаща на Апостола на свободата Васил Левски. В експозицията са подредени и кама с метална кания (тип чирпанска или ергенска), пранги, френски бинокъл от XIX в., както и илюстративни материали, свързани с известни революционери и възрожденци. Може да се видят и някои исторически изследвания, посветени на българските тракийци: „Идеологията на Тракийската организация“ на К. Петканов, „Западнотракийските българи“ от  Хр. Караманджуков и др. От важните документи, касаещи съдбата на българските територии, е изложено копие на картата от Константинополската конференция, озаглавено от авторите й „Карта предявленная Константинопольской конференцiи 1876 года“, начална страница от Константинополския договор на френски, и заглавна страница от в. „Странджа“ /орган на Дружеството „Странджа“ на българските бежанци от Одринска Тракия,  просъществувало от 1896 до 1900 г./.  

 

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 08.05.2023 г. в сградата на Исторически музей Перущица от 11 ч. и е част от честванията  на Мъртвия празник на Перущица, почитащ паметта на всички убити в героична Перущица по време на Априлското въстание от 1876 г.

 

Куратор и координатор на изложбата: Нели Дакова- уредник