Национална научна конференция на тема: С тяхна помощ българите бяха свободни

от: 2020-03-25 12:00    до: 2020-11-30 12:00Исторически музей Перущица Ви кани  да се включите в Национална научна конференция на тема:

С тяхна помощ българите бяха свободни ( Български оръжия от античността,средновековието и ново време) 

Перущица, 13 и 14 ноември 2020 г.

Модератор: доц. д-р Веселина Вачкова

Българската свобода до средата на 20 век многократно е зависела на първо място от способността на народа ни да се бори за нея с оръжие в ръка. Целта на Конференцията е да бъдат представени особеностите на българското въоръжение в различни епохи от нашата история. Тези особености варират не само във времето, а и в различните региони. Ето защо силно се надяваме на конференцията да бъдат представени части или цели музейни колекции на оръжия, определени редки и/или специфични оръжия, описания на военни техники и т.н.

 

Тематични направления:

-       Антични оръжия (акцент върху местното тракийско въоръжение)

-       Оръжията по българските земи през Средновековието

-       Въоръжение на българите в епохата на Национално-освободителното движение и Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.

-       Огнестрелни оръжия на българските воини от 19 – 20-ти век

 

Важни срокове:

1. Заявки за участие по приложената регистрационна форма и резюме /на български и английски език, до 1000 знака/ – до 15 юни 2020 г.

2. Изпращане на готовите материали  –  до 10 октомври 2020 г.

 

Технически изисквания към докладите:

-          Format: MS Word 98 (PS) или по-нова версия

-          Font: Times New Roman 12 pt.

-          Spacing: 1,5 lines

-          Text: Justified

-          Referances: В края на основния текст (Endnote), Text – 10 pt., number format: 1,2,3,…

-          Изображенията да бъдат в TIF Format, резолюция 300

-          Общ обем: до 15 стр. с изображенията

 

Авторите носят отговорност за съдържанието и правописа на докладите.

В случай, че предвиждате  мултимедийна презентация при представянето им, моля обявете предварително необходимостта от технически средства.

Електронен адрес за изпращане на регистрационни форми, доклади и заявки: museum.perushtitsa@abv.bg

Сборникът с доклади ще бъде издаден до 20 февруари 2021 г.

Разходите по време на конференцията в Перущица са за сметка на самите участници. На 13 ноември /петък/ вечеря и нощувка  осигуряват организаторите.

Във връзка със създалата се извънредна ситуация за защита от разпространението на COVID-19 ИМ Перущица има готовност за провеждане на конференцията онлайн.

 

Заявка

 

Регистрационна форма