Мултимедийна презентация на Светла Воденичарова, посветена на д-р Тодор Кръстев

от: 2018-09-22 11:00    до: 2018-09-23 12:00По случай Денят на независимостта на България на 22 септември 2018 г. от 11 часа в Дановото училище - Перущица Светла Воденичарова ще представи мултимедийна презентация, посветена на д-р Тодор Кръстев. 

Тодор Кръстев е роден през 1864 г. в село Перущица. Учи в родното училище при учителите Петър Бонев, Димитър Лачков и Ташко Мимидичков. Двамата му по-големи братя са участвали в защитата през април 1876 г. Завършва седми клас в Областната реална гимназия през 1885 г. От 1887 г. Записва да учи право в Брюксел и завършва с докторска титла през 1892 г.

Завръщайки се в България от 1892 до 1895 г. работи като съдия в Софийския окръжен съд и е член на Пловдивския апелативен съд. През 1898г. Тодор Кръстев получава постоянно пловдивско местожителство. Поддържа добри отношения с гимназиалния си преподавател Петко Каравелов и става член на демократическата партия.

Тодор Кръстев започва да разпространява демократичните идеи и в родна Перущица от 1892 г. Адвокатската му кариера започва в Пловдив от 1895 до 1908 г. През този период в града вече има улица „Перущица“. От 1893 г. е дописник на вестник „Знаме“ и „Пряпорец“. Също така е съосновател и главен редактор на вестник „Народна дума“ през 1907 г.

Д-р Тодор Кръстев е избран за народен представител в 14-то /1908-1911 г./ и 15-то /1911-1913 г./ народни събрания. Още на първата сесия на народното събрание предлага и е прието решение да бъде отпусната помощ за църквата в Перущица. Въз основа на изградения си авторитет получава доверието да поеме Министерство на правосъдието в кабинета на Александър Малинов /16.01.1908-05.09.1910 г./.Най-важният акт на това правителство е обявяването на независимостта на България на 22.09.1908 г.

Във втория кабинет на Малинов д-р Тодор Кръстев е избран за министър на земеделието и търговията /05.09.1910-16.03.1911 г./. Поради голямото натоварване се разболява и след посещение във Виена с министър-председателя Малинов,той остава за кратко лечение в Италия. Завръща се и отново поема министерството на 13.01.1911 г.

Въпреки своята ангажираност с политиката д-р Тодор Кръстев участва активно в обществения живот на Перущица. Под негово ръководство и редакция е изготвен и приет на 06.02.1908 г. устав на комитета „27 априлий“ и Възвание от 1911 г. За съхранение паметта на априлци. През 1910 г. Вече функционира и Мирово съдилище. Подкрепя кмета и съпартиеца Радю Данев, в решението за водоснабдяване на селото, което осъществяват за една година. С препоръка,общинския съвет приема и решение за изготвяне на план на селището. С негово съдействие през 1908 г. е образувана Кредитна кооперация, а от януари 1909 г. Функционира и Земеделско спестовно заемно дружество.

След оставката на правителството на Александър Малинов д-р Тодор Кръстев възобновява адвокатската си практитка.

На 22.07.1914 г. Тодор Кръстев умира в с. Наречино, Станимъшко. Погребан е в Пловдивските централни гробища. На паметната плоча неговите близки поръчват да бъде написано следното: „Най-честният и скромен човек.“

 Текст: Светла Воденичарова