Изложба с творби от фонд "Художествена галерия" на ИМ гр. Перущица

от: 2019-04-15 12:00    до: 2019-05-15 12:00Изложбата се състои от творби, създадени през периода 2014 – 2019 година, чиито автори са участвали в общи или самостоятелни изложби в галерията на  Исторически музей -  гр. Перущица .

Разнообразието от жанрове и изобразителни техники дава възможност на зрителите да се запознаят със съвременно българско изкуство. Преобладава живописта – акварел, масло, акрил или смесена техника, но в експозицията присъстват и графики, фотографии, икони и малко познатият у нас компютърно генериран печат. Портрет, многофигурна композиция, пейзаж или натюрморт - всеки автор изразява своя собствен мироглед с помощта на образите.

В изложбата са застъпени стилове като абстракционизъм, наивизъм, импресионизъм, експресионизъм, реализъм, символизъм.

С подчертано професионалния си характер, тази пъстра експозиция допълва изобразителния речников фонд на посетителите и ги запознава с изкуството на утвърдени български художници:  Вихра Григорова, Никола Диков, Светлозар Чавдаров, Тодор Дрянков, Йордан Велчев, Емил Марков, Евгения Панчова, Неделчо Хазърбасанов, Юлияна Владова, Александър Чавдаров, Виолета Троанска, Георги Узунов, Светлин Николов, Константин Петров, Деница Чавдарова, Ели Станчева, Емилия Арабаджиева, Кети Георгиева, Ангел Китипов.