Снимки на раннохристиянската базилика "Света Богородица" от Емилия Кехайова