Исторически музей Перущица взе участие в Първа научна конференция по Тракология „Геополитика и социум в Древна Тракия“

 

Институт за Балканистика с Център по Тракология при Българска академия на науките организира Първа национална конференция по Тракология на тема „Геополитика и социум в Древна Тракия“, която се проведе на 11 и 12.05.2023 г., в зала „Акад. Иван Гешов“ на БАН- Централно управление. В конференцията взе участие с доклад Нели Дакова (специалност „Антична история и Тракология“) - уредник в Исторически музей Перущица, посветен на античното наследство на Пeрущица в района на Червената църква, която се явява емблематичен археологически обект и паметник на културата от национално значение за региона, пряко свързан с политическия и културно-икономическия живот през Античността (в последствие и през Средновековието) на един от най-значимите градове на римската провинция Тракия - Филипопол (дн. Пловдив). Бяха представени множество антични находки, открити при теренни обхождания или спорадични археологически разкопки, свързани с античното селище (и прилежащото към него светилище), простиращо се върху мащабна територия на съвременния квартал на Перущица - Пастуша (преди самостоятелно село). Границите на античното селище, определени от Димитър Цончев (един от най-големите антични и средновековни изследователи), започват от Духова могила на изток, Банова могила и височините на Перущенските Горки („Горките“) на запад, до началото на античното селище, започващо от извора при Червената църква (м. „Извора“). По откритите оброчни плочи и скулптури на божества- Тракийския конник, Хигия, Асклепий и Телесфор, Кибела, се съди за изключително интензивния духовен живот през Античността, а по множеството руини, представляващи зидове от сгради, прагове, фрагменти от касетъчни тавани- за развита архитектура и за цветущ селищен живот. 

В конференцията участваха 40 учени от 13 научни и културни институции- в това число и Исторически музей Перущица:  ИБЦТ–БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Национален научен клуб – ЮНЕСКО, УниБИТ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НАИМ–БАН, РАМ–Пловдив, Trident Technical College, РИМ–Ямбол, РИМ–Сливен, Институт за физика на твърдото тяло – БАН. Утвърдени и по-млади изследователи в полето на античната политическа, икономическа и културна история, представиха любопитни доклади и повдигнаха нови въпроси в историческата наука, засягащи слабо-изследвани, или непроучени досега теми. Докладите бяха придружени от богато илюстративни презентаци. Участниците и темите на докладите могат да бъдат видени в линка тук:

https://www.bas.bg/?tribe_events=44026

Конференцията е придружена от изложба „Пешеходецът…и неговите спътници. 90 години от рождението на проф. Александър Фол“, посветена на основателя на Института по Тракология (понастоящем Център по Тракология) „Проф. Александър Фол“, изготвена от доц. д-р Калин Стоев и докторант Ели Филипова, с любезното съдействие на проф. дин Валерия Фол, и с подкрепата на ИНФРАМАТ. Изложбата може да бъде разгледана във фоайето на БАН – Администрация (ул. „15 ноември“ № 1) до 24 май 2023 г.

Настоящата тема ще бъде публикувана след официалното отпечатване на сборник с доклади от Конференцията, каквато е научната практика.

Конференцията бе реализирана от Организационен комитет:

 

Доц. д-р Калин Стоев (председател)

Гл. ас. д-р Ирина Шопова

Гл. ас. д-р Стоянка Димитрова

Гл. ас. д-р арх. Адриана Сърбова

Гл. ас. д-р Стефан Янакиев

Исторически музей Перущица благодари за поканата за участие.

Текст: Нели Дакова- уредник