Изложба с творби, дарени от НДФ „13 века България”

от: 2019-08-29 12:00    до: 2019-09-30 12:00На 29.08.2019г. от 17 часа в Картинна галерия - Даново училище - гр. Перущица ще бъде открита изложба - Дарени творби от НДФ "13 века България".

Традицията на дарителството няма свой собствен летопис, но неизменно върви през вековете и с предизвикателствата пред историята на нашата държава. Даряването "на ползу роду болгарскому" е трайна черта на нашия народ. То  се превръща във всенародно движение в първата половина на XIX век и дава силен тласък за Национално Българско Възраждане. Силен нов изблик на щедрост у българина има след Освобождението от турско владичество когато с дарени средства се строят СУ „Св. Климент Охридски”, Народният театър „Иван Вазов”, храм-паметникът "Св. Александър Невски", Духовната Семинария, много военни паметници и др.В годините на прехода Фонд "13 века България"  развива своята дейност като генерира нови идеи и проекти  в стремеж да се пази образът му на национална дарителска организация, която подпомага културно-просветни организации, подкрепя издаването на вестници и списания, енциклопедични поредици и научни издания с принос за българската духовност, наука и култура.

Нашата изложба се състои от дарени на Историческия музей в Перущица творби на български и чуждестранни художници именно от НДФ „13 века България”. Над 70 произведения на изкуството, на стойност повече от 68 000 лева са безвъзмездно прехвърлени на Музея от Националния дарителски фонд през 2014 година, със съдействието на г-н Греди Асса, председател на НДФ „13 века България” и г-н Светлозар Чавдаров, директор на Националната художествена гимназия в Пловдив.

Тя съдържа творби на художници от миналия век, които работят в различни жанрове, видове и техники на изобразителното изкуство – от авторски копия на средновековни миниатюри и икони, до съвременна живопис и графика. Повечето от авторите са българи, работили извън пределите на страната ни.