Изложба "Процесът на иконописта"

от: 2021-12- 9 12:00    до: 2022-01- 9 12:00На 09.12.2021 г. от 18 ч. в Картинна галерия – Даново училище – Перущица ще се открие изложба  "Процесът на иконописта"  на ученици от НХГ „Цанко Лавренов", Пловдив

Експозицията запознава зрителите с изкуството на младите бъдещи художници от специалност "иконопис", което дава още една брилянтна причина гостите на Перущица да посетят Картинната галерия в Дановото училище.  Ще бъдат изложени подготвителни картони за стенописи, фризови композиции, алафранги и икони, плод на изключителна техника на преподаване и художествени практики.. Всяко от тях представлява триумф на изкуството срещу несгодите, пред които са изправени толкова много нововъзникващи автори по време на пандемията. 

Произведенията са реализирани с професионалните напътствия на зограф Траян Добрев - преподавател по иконопис в Художествената гимназия

Участниците в събитието трябва да представят зелен сертификат или отрицателен тест за COVID 19 и да  спазват мерките за дистанция и брой лица в затворено помещение.