Изложба на икони

от: 2019-02- 8 17:30    до: 2019-04-10 12:00Картинна галерия - Даново училище гр. Перущица ви кани на "Изложба  икони" на  ученици от специалност "Иконопис" с ръководител Траян Добрев от Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов", гр. Пловдив

Откриване: на 08.02.2019 г./петък/ от 17.30 ч.

Изложбата на учениците на зограф Траян Добрев от специалност „Иконопис“ към НХГ „Цанко Лавренов“  онагледява поетапно обучителния процес в иконографското изкуство. Тя се състои от фризови декоративни пана за храмова украса, проекти за енголпие, алафранги, различни по формат, и икони –  портретни и сюжетни. 

Тъй като църквата проповядва едновременно с думи и образи, затова иконописта се заражда  във Византия през ІV век и обхваща целия православен свят. Отначало икона са наричали всяко изображение на Спасителя, Божията майка, светец, ангел или събитие от Светото писание, независимо от това дали става дума за скулптура или живопис. Днес обаче, иконата е предмет, пряко свързан с богослужението.

Иконата или олицетвореното изображение /от гръцката дума ейкон/, се насочва към духовната същност на човека. Тя  притежава възпитателна и разяснителна роля. Иконографските образи, според византийския канон, задължителен за ортодокса, са създадени да проповядват определени добродетели – смиреност, всеотдайност, човечност и т.н., присъщи на християните. 

В православните икони установените в античното изкуство човешки пропорции   съзнателно се удължават. Всичко освен лицата и ръцете се скрива под гънките на облеклото.  Всяко придаване на обем е нежелателно, понеже привлича вниманието към телесната същност на персонажа в ущърб на духовната му. Пространството е двуизмерно.  Появява се т.нар. "обратна", „плоскостна“ перспектива.Празното пространство се запълва с надписи - името на светеца, думи от Светото Писание. 

Фонът на иконата символизира една или друга божествена същност, регламентирана в трактата от VІ век "За небесната йерархия". Златното е Божествената светлина, бялото е чистотата на Христос, зеленото е младост, червеното - кръвта Христова. Широко се използва като живописна техника сухата и строга темпера.

 

Канонично спазената живописна техника, цветова палитра и пропорциите на човешката фигура доказват правилния подход в професионалната подготовка на бъдещите зографи.