Изложба "Медитация чрез фотография" на Ивайло Стоименов

от: 2020-07-11 12:00    до: 2020-08-11 12:00Ивайло Стоименов е млад фотограф, завършил НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“, курс Фотография и специалност Социология, следвал в

СУ „Климент Охридски“. Работи основно с филм (лента), като крайният печат е дигитален. В проекта ‘Медитация чрез фотография’ визуалният език превежда медитативната практика кратко и ясно.

Авторът изхожда от средствата на аналоговата фотография, успявайки да проникне в обектите на своите изображения, така че двуизмерният образ да се възприеме като пространствен. Централната композиция на фотографиите  постига  пълно ангажиране на сетивата, а строго изчисленото квадратно форматиране налага покой над психиката. Всяко изображение е с обмислена фокусна точка, която засилва визуалната концентрация. В работата на Ивайло Стоименов формообразуването е сведено до Минимализъм. Самият автор е с аскетична насоченост и това  провокира творчеството му да бъде лишено от всякакво многословие на образа.