Изложба "Храмът на душата"

от: 2018-02- 9 12:00    до: 2018-03- 9 12:00Картинна галерия - Даново училище - Перущица  ви кани на изложба  "Храмът на душата" на художничката Виолета Троанска.

откриване: 09.02.2018 г. от 17.30 ч. в Картинна галерия - Даново училище - гр.Перущица.

 

Виолета Троанска е живописец, работил дълги години в Германия и Франция. Възможността да разглежда „на живо“ произведенията на велики художници е изиграла съществена роля в развитието на авторката, като й позволява да усвои по-съществени принципи на формообразуването и колорита, без да ги копира. Тя създава свой изобразителен маниер, който не може да бъде оприличен с друг, особено с утвърден такъв.

Насочването към духовната страна на битието и  неговото нематериално проявление  е типично за изкуството на Троанска. С хармонична цветова гама, предимно в студения спектър и използването на бял цвят при предаване на светлината, картините й са обмислени, без да бъдат сладникаво-емоционални. Липсва и типичната за епохата ни агресивна нотка, както в сюжета, така и в композицията. 

Ще бъде удоволствие за зрителя да се потопи в спокойния, умозрителен свят на Виолета Троанска. 

Заповядайте!