Град сред светилища

Историческият музей на Перущица е призван да събере и подреди не само историята на града, а в оригинална форма да освети, осмисли и широко да популяризира артефактите, преданията и документите от хилядолетното минало на района между легендарната тракийска Бесапара на северозапад и могъщите мегалитни комплекси от древни скални светилища по склоновете на Родопите на юг. Неговите обекти не са само легендарният храм на героизма от Април 1876-а „Св. арх. Михаил“, възрожденското училище „Св.св. Кирил и Методий” (Дановото училище), раннохристиянската Червена църква и самата музейна сграда. Мисията на Музея е да извади от забравата стари поселища, емблематични тракийски могили и знаменателни храмове още от първите християнски векове като открива, аргументира и утвърждава хилядолетната приемственост в духовния живот на местното население.

В древността селището, чийто наследник е Перущица, е обхващало обширна територия, а градският живот е бил толкова развит, че дори и в епохата на Османската власт е било наричано Кючук Стамбул (Малкият Истанбул). Свидетелства от блясъка на този градски живот могат да се видят до днес в Музея и околностите му.

Първите заселници в района са траките. Останки от тяхно селище, датиращо още от каменната ера (ок. 7 000 г. р. Хр.), са разкрити около карстовия извор Пастуша. В същия район има 29 тракийски могили. Броят на могилите е впечатляващ, но още по-впечатляващи са артефактите, открити в тях. Достатъчно е да се споменат 16-те богато украсени колесници, намерени около Духова могила. Самата Духова могила е част от древен сакрален комплекс, който не загубва значението си през християнската епоха. Точно над Могила през 4 век е издигната уникалната раннохристиянска църква, наричана „Св. Богородица“ или „Червената църква“. В непосредсвена близост до двата обект има мощен извор – някогашният Свещен извор на Драговец (както някои наричат средновековния град в този район).

По линията Духова могила – Червената църква – Паметника на трите поколения в родопските склонове се открояват древни мегалитни комплекси. Функционирали векове наред като религиозни центрове, днес Орли камък, Манастирски Скали, Светото място и други подобни комплекси привличат любителите не само на културния туризъм, а и на алпинизма и природата с нейните все още недокрай изследвани енергии. Екопътеките, които свързват някои от обектите, предоставят необичайни и вълнуващи гледки – както към миналото, така и към природното великолепие.

Културните събития и атракциите, които предлага музеят, освен посочените обекти, включват още: представяне на съвременни произведения на изкуството (в Галерията на Дановото училище), на известни учени с нови погледи към миналото, настоящето и бъдещето (в залите на същото училище, една от които е оборудвана като своеобразен Музей на писмеността), детска лятна „Художесвена академия“, анимиране на уникални за района обичаи (като Къпанките на Ивановден), дегустация на прословутите местни вина (в близоста са избите на Брестовица и „Вила Юстина“). Концертите също не са забравени. Тяхната палитра варира от изпълнения на местни фолклорни хорове и танцови състави, до знаменити камерни изпълнители на класическа музика.

Автор: Доц. д-р Веселина Вачкова