"Перущица през вековете" - онлайн конкурс 2020 за литературно есе

от: 2020-07-20 12:00    до: 2020-10-21 12:00Исторически музей – Перущица oбявява онлайн - конкурс  2020 за литературно есе за деца до 18 години на тема  „Перущица през вековете"  с подтеми :

Античност

Средновековие

Възраждане

Всеки автор може да участва с максимум 5 стр. текст.

 

Технически изисквания:

- материалите трябва да са в дигитален формат на WORD документ

- шрифт: Times New Roman

- междуредие: 1 пункт

- размер на шрифта: 12 пункта.

Задължителни са придружаващи изображения, максимум 5 бр. във формат JPEG.

 

Участие

Изпращането на материалите се извършва единствено на адрес museum.perushtitsa@abv.bg. със следната добавена информация:

-     заглавие 

-     име на автора 

-     телефон за връзка

 

Жури:

Доц. д-р Веселина Вачкова, Директор на ИМ Перущица

Марио Джасим, магистър по история

Христо Буковски, журналист

Решението на журито не може да бъде оспорвано.

 

Срокове:

Конкурсът се открива на 15.05.2020 г.

Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 15.09.2020 г.

Есетата и фотографиите към тях  могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса. Те ще бъдат публикувани на Facebook-страницата на ИМ Перущица, като по този начин ще се проследява реакцията на публиката.

 

Обявяване на победителите в конкурса

На 01.10.2020 г. ще бъде обявен носителят на "Награда на публиката" като неговият материал ще бъде публикувана на Facebook-страницата на ИМ Перущица и сайта на Музея museumperushtitsa.com, в рубрика „Перущенски светлописи“.

На 20.10.2020 г. ще бъдат обявени първите трима носители на „Награда на ИМ Перущица“ като наградените 3 есета ще бъдат публикувани на Facebook-страницата на ИМ Перущица и сайта на Музея museumperushtitsa.com в рубрика „Перущенски светлописи“.

 

Награди

1-во място - 150 лева с грамота

2-ро място - 100 лева с грамота

3-то място - 50 лева с грамота

На следващите трима участника, класирани от журито, ще бъдат изпратени грамоти за участие.

За допълнителна информация можете да се обърнете към организатора на конкурса Марио Джасим /уредник „История“ в ИМ Перущица/ 03143 22 05.