Кръгла маса на тема: Априлското въстание в Перущица – известни и неизвестни факти

от: 2021-11-27 12:00    до: 2021-11-28 12:00Исторически музей Перущица Ви кани да се включите в Кръгла маса /обсъждане/ на тема:  Априлското въстание в Перущица – известни и неизвестни факти /нови интерпретации и открития/

Перущица, 27 ноември 2021 г. от 10 ч. в конферентна зала на Даново училище – Перущица.  Модератор: доц. д-р Веселина Вачкова

Българската свобода до средата на XX век многократно е зависела на първо място от способността на народа ни да се бори за нея с всички средства – дипломатически, публицистични, военни… Целта на настоящото обсъждане е да бъдат представени неизвестни или досега подценявани по различни причини събития, личности,  документи и предмети, които са свързани с Априлското въстание в Перущица и хвърлят нова светлина върху неговия ход и същност.

 

Подтеми:

1. „Саможертвата на перущинци – отчаян героичен жест или предвидена развръзка?“ -  Доц д- р Веселина Вачкова

2. „По-малко известни факти за Априлското въстание в Перущица“ - Марио Джасим

3. "Нова светлина върху дейността на лейди Странгфорд в Перущица" - Нели Дакова

4. "Благодетели на Перущица след Април 1876 г.“ - Креса Стоянова

 

Програма на  Кръгла маса /обсъждане/ на тема:   Априлското въстание в Перущица – известни и неизвестни факти

/нови интерпретации и открития/

 

Перущица, 27 ноември 2021 г./събота/  от 10 ч. в Конферентна зала на Даново училище – Перущица

Участниците в обсъждането трябва да представят зелен сертификат или отрицателен тест за COVID 19. Събитието ще се проведе при спазване мерките за дистанция и брой лица в затворени помещения. 

 

1. 10.00 ч. – 12.00 ч. Откриване на Кръглата маса и представяне на участниците в нея от доц. д-р Веселина Вачкова, Директор на ИМ Перущица. 

„Саможертвата на перущинци – отчаян героичен жест или предвидена развръзка?“ - доц д- р Веселина Вачкова. Обсъждане по темата с присъстващите гости на събитието

2. 12.00 ч. – 13.00 ч. Обедна почивка

3. 13.00 ч. – 14.00 ч. „По-малко известни факти за Априлското въстание в Перущица“ -  Марио Джасим. Обсъждане по темата с присъстващите гости на събитието.

4. 14.00 ч. – 15.00 ч. "Нова светлина върху дейността на лейди Странгфорд в Перущица" - Нели Дакова. Обсъждане по темата с присъстващите гости на събитието

5. 15.00 ч. – 15.30 ч. Кафе–пауза

6. 15.30 ч. - 16.30 ч. "Благодетели на Перущица след Април 1876 г.“ - Креса Стоянова. Обсъждане по темата с присъстващите гости на събитието.

7. 16.30 ч. Закриване на събитието от доц. д-р Веселина Вачкова, Директор на ИМ Перущица

Исторически музей - Перущица