1100 години от коронацията на Симеон Велики

от: 2018-07- 6 12:00    до: 2018-07- 7 12:00Лекция на доц. д-р Веселина Вачкова

 

Д-р Вачкова ще представи основните резултати от многогодишните си изследвания върху епохата на цар Симеон, отразени в книгите „Симеон Велики – пътят към короната на Запада“, „Белите полета в българската културна памет“, т. 3 на „Национална история на България“ и статии като "Магия и мълвата за магия в арсенала на византийската дипломация". Кога, защо и с каква титла е бил удостоен Симеон Велики и какви са реалните културни и политически измерения на неговото управление – заповядайте да научите на 6 юли 2018 г. от 17.30 ч.в Дановото училище в Перущица.