Онлайн конкурс 2020 за литературно есе за деца до 18 години на тема „Перущица през вековете“ - Награди

Носители на наградите на ИМ Перущица  

Жури на ИМ Перущица:

Доц. д-р Веселина Вачкова, Директор на ИМ Перущица

Марио Джасим, магистър по история, уредник в ИМ Перущица

Христо Буковски, журналист

След като журито се запозна с 10-те представени есета определи за „Награда на ИМ Перущица“ четирима победители в конкурса, двама от които са на трето място:

Първо място –150 лева с грамота Васил Дардов VI клас

Второ място –100 лева с грамота Ивелина Терзийска VII клас

Трето място – 50 лева с грамота Мария Дамянова VII клас

Трето място – 50 лева с грамота Петър Попов  IX клас

С „НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА“  беше отличен Васил Дардов.

В конкурса взеха участие:

1. Виктория Гешева VII кл.

2. Васил Дардов VI кл.

3. Петър Попов IX кл.

4. Мария Дамянова VII кл.

5. Гергана Симонова  V кл.

6. Ивелина Терзийска VII кл.

7. Атанас Табащки VII кл.

8. Ева Богомилова  IV кл.

9. Стефани Видолова VII кл.

10. Марина Витанова VII кл.

Проявленията на таланта при авторите наподобява съзряването на плодовете – едни съзряват още преди лятото като черешите, други достигат своята сочност и сладост след месеци чак до есента. А има и дарования като при дюлите и зимните круши – набират бавно сила, за да бъдат на мястото си когато другите са преминали. Затова класация на ученически творби не може да бъде меродавна за възможностите на техните автори, а само да покаже какви са им позициите в текущото класиране. Журито се съобрази със следните критерии:

– самостоятелност

– познаване на материалите в сайта на Музея museumperushtitsa.com /най-новите разработки на историческото минало на Перущица/

– оригиналност в стиловото изразяване и подбора на придружаващите текста фотографии

Васил  Стоянов Дардов, VI клас в ОУ „Петър Бонев” , гр. Перущица . Богатият фактологичен материал е „усвоен” и разказан наистина „от свое име” – като история, която познава, и с която живее. Неговото есе се откроява сред останалите с преразказаните преданият и топлотата, с която е намерил мястото на рода си и родовото си наследство около знакови исторически обекти.

Ивелина А. Терзийска  VII клас в ОУ „П. Бонев”, гр. Перущица. Есето е написано с изявено публицистично умение на автор, който вещо поднася фактологическия материал като го обживява с личното си отношение към разказаните събития и обекти. Ивелина Терзийска търси да въвлече читателя в съпреживяване на онова, което я вълнува и с което се гордее. Нейният подход към конкурсната тема е на писател-популярозатор, който търси – и ще спечели! – почитатели на своя град!

Мария Гошева Дамянова – VII клас, ОУ „Петър Бонев“, Перущица – много добро познаване на историческите факти от историята на землището, от най-ранните периоди до сега. Разказът ѝ е увлекателен, богато наситен, много добре осмислен и структуриран. Мария Дамянова намира и отбелязва правилно онези събития, които, без съмнение, са най-съществените в историческото развитие на селището, дали своето отражение и в днешно време.

Петър Росенов Попов - IX клас в НХГ „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив – вещо, върху основата на богат и добре осмислен документален материал авторът е избрал да се съсредоточи върху събитието, което днес емблематично се свързва с Перущица. Той е подходил към темата отговорно и е съумял да го изведе като закономерна последица от предпоставките, на които перущенци са дължали своето благоденствие и самочувствие. Съпричастноста, с която излага своето есе, е постигната интелигентно, без преситеност и патос.