В Търсене На Терра Бесика

На кръгла маса по темата „В търсене на Терра Бесика” в заседателната зала на Община Ракитово, организирана на 26 май 2018 г. от председателя на Сдружение „Суткя“ Свилен Топчиев със специалисти от родопски музеи, директорът на Историческия музей в град Перущица доц. д-р Веселина Вачкова коментира ролята на бесите като жреци на траките. За потомците на Посейдон, Зевс и Хадес в Южна Тракия говори историкът Валентин Йорданов, проф. Йордан Детев изнесе интересни факти по повод 50 години от разкопките край асеновградското село Мулдава, етнологът в Исторически музей – Велинград Георги Куманов представи символиката в древни и настоящи времена, а археологът Асен Салкин сподели познанието, постигнато от изследването на неолитните селища от Чепинско. Амбицията на организаторите и участниците беше да бъде учредено Общество за съхраняване на културната памет в Родопския край с активното взаимодействие на местните музеи.