Преславският събор от 893 година - известно и неизвестно

Доклад на д-р Веселина Вачкова от Института за исторически изследвания при БАН, директор на Исторически музей Перущица и преподавател в БГДЕК. Изнесен на XXIII-тата историческа конференция "България в световната цивилизация - дух и култура", Варна, 23-25 ноември 2018 г.