Кристина Василева посети семинар 8 "Музей и Училище" в град Пловдив

В началото на юли 2018 г. екскурзоводът към Исторически музей - Перущица Кристина Василева посети семинар 8 "Музей - Училище" в гр. Пловдив, който е част от практическото обучение "Музеите като социални и образователни пространства".

С какво ни беше полезен семинара :

- че има желание и нагласа у музейните работници за изработване на образователни програми и съвместна работа с учителите

- в използване на музейни експонати и художествени произведения в обучението на деца

- практически примери и различни игри, които могат да се провеждат в музея с деца

- обмен на опит и партньорска комуникация с други колеги, от други институции и музеи

- големият потенциал от възможности при работата на учител и музеен работник.