Изкуството в Керамиката

На международния керамичен пленер „Мостове на изкуствата: керамика“, който беше открит на 31 май 2018 г. със семинар в Музея за история на София, директорът на Историческия музей в град Перущица доц. д-р Веселина Вачкова изнесе основния доклад „Керамиката - битова и духовна необходимост на предците ни“. Нашият приятел и съратник в историческите дирения проф. Йордан Детев представи символите по древните керамични изделия и разтълкува тяхното значение.