Пленер под наслов "Пазители на времето"

от: 2019-05- 9 12:00    до: 2019-05-10 12:00На 09.05.2015 г. от 14.00 ч. в пространството около Червената църква край гр. Перущица ще се проведе пленер по наслов "Пазители на времето" на ученици от Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов"- гр. Пловдив, с ръководители художниците Атанас Камвшев и  Ангел Китипов.