Изложба пейзаж на Вихра Григорова

от: 2021-09- 1 12:00    до: 2021-09-15 12:00Художничката Вихра Григорова е родена в град Пловдив през 1953 година.

През 1976 година завършва Националната художествена академия в София, специалност стенопис, в класа на проф. Мито Гановски.

Национален експерт по Българско изобразително изкуство към Министерство на културата.

Има редица реализирани монументални творби, самостоятелно и в съавторство, в техниките сухо фреско, сграфито и мозайка. Работила е и в областта на илюстрацията и оформлението на книгата.

Вихра Григорова участва активно в художествения живот на Пловдив, в изложбите на Дружеството на пловдивските художници, както и в много пленери и симпозиуми в страната и в чужбина - Русия, Унгария, Македония. Осъществила е 25 самостоятелни изложби в Пловдив и други градове. За юбилейната си изложба Пейзажът е жив през 2013 година получава Награда Пловдив за постижения в областта на изобразителното изкуство.

Рисува основно пейзаж, афинитета към който е наследила от баща си Петър Григоров, едно от големите имена в българската пейзажна живопис от втората половина на ХХ век. Творбите й са израз на преклонение пред величието на природата. Вдъхновяват я планината, морето и Тракия, утрото и залезът, смяната на сезоните, светлините и сенките, атмосферата и настроенията.

Нейни творби има в много български галерии, както и в частни колекции у нас и в чужбина.