Изложба на художници в Перущица

от: 2018-07- 3 12:00    до: 2018-07- 4 12:00Откриване на 3 юли 2018 г. от 18 часа в Картинна галерия - Даново училище - Перущица

Тази изложба събира произведения на изкуството на деветима автори, които творят в Перущица: Светлозар Чавдаров, Вихра Григорова, Никола Петковски, Деница Чавдарова, Марчела Димитрова, Невена Дякова, Александър Чавдаров, Юлияна Владова, Георги Узунов. 

Всеки един от тях реагира на действителността по свой начин – чрез цвят, форма, обем. Общото между всички е професионалният подход в отделните жанрове. Доказани във времето или все още млади творци – посоката на търсения в изобразителното изкуство е налице. Стиловете варират от минимализъм, абстракционизъм до реализъм и наивизъм.  Ще видите живописни платна, скулптура, графика, икони. Макар и твърде разнолика, експозицията има за цел да представи Перущица като културно средище на туристи и професионалисти.