Изложба Корейско традиционно изкуство - 2020 г.

от: 2020-02-12 12:00    до: 2020-03-20 12:00Исторически музей Перущица Ви кани на изложба Корейско традиционно изкуство.

Откриване на изложбата на 12.02.2020 г. от 17:30 часа в Картинна галерия - Даново училище Перущица. 

Уважаеми гости,

Поради проявения голям интерес от страна на обществеността за втори пореден път в Перущица гостува временна изложба на корейско традиционно изкуство. 

Мозайката или „произведение, посветено на музите“ е вид древно изобразително изкуство, възникнало през 4-то хилядолетие преди Христа в шумерската цивилизация, като своя апогей  достига във Византия. Във времето този вид техника се е развивала от мозайки от малки камъчета - „тесери“, предназначени за настилка на открити и интериорни пространства до стенни орнаментални или фигурални композиции от парченца стъкло или керамика.  Мозайката „Мaнньонхвa“, в буквален превод - „вечна картина“, е наречена по този начин, тъй като блясъкът и цветът на седефената черупка се запазват непроменени столетия наред. Преди повече от 1000 години корейските майстори-занаятчии през периода „Корио” декорирали мебели и други предмети от бита с черупки от миди, раковини или кралски перли, заимствайки инкрустацията „Джагае” от Китай по времето на династията Танг. Употребата на този естествен материал е заслужено въведена и в областта на изящното изкуство през 60-те години на XX век в Корея като нов вид изобразителна техника, наподобяваща живописния подход, изграден върху рисунка с цвят. В Корея, „страната на утринната свежест“, заобиколена с морета от три страни, художниците разполагат с богат избор от материали за изработването на „Манньонхва“. Установените с времето жанрови композиции, макар и без право на авторска намеса, спокойно могат да бъдат причислени към изящните изкуства, защото са носител единствено и само на естетическа наслада.

Днес, мозаечното изкуство Мaнньонхвa достойно заема своето място и придобива широка популярност в много страни по света.