146 години Априлско възстание - Изложба с творби на проф. Добри Добрев и н.х.Христо Нейков

от: 2022-05- 5 12:00    до: 2022-06-10 12:00146 години Априлско възстание  -  Изложба с творби на проф. Добри Добрев и н.х.Христо Нейков

Картинна Галерия – Даново училище – Перущица от 05.05.2022 г. до 10.06.20

Изложбата се състои от няколко цикъла с творби от народния художник Христо Нейков, посветени на българското Възраждане, живота на нашия народ по време на турското робство и Априлското въстание, както и скици, рисунки и маслени етюди към картината "Защитата на Перущица" от проф. Добри Добрев. Произведенията са дарение на Исторически музей  Перущица.

Народният художник Христо Нейков /23.10.1929 – 1999/ е роден в София. Завършва илюстрация в Художествената академия при проф. Илия Бешков. През 1960 г. става член на Управителния съвет на СБХ, през 1970 г. негов заместник-председател, а през 1985 г. — председател. Многократно е избиран за председател на секция „графика“. Твори в областта на кавалетната графика, като предпочитаните му техники са литографията, офорта, рисунката с креда и туш. Създава и картини с маслени бои или акварел. Илюстрира много книги. Носител е на наградата на СБХ за илюстрация и наградата “Илия Бешков” за карикатура.

Проф. Добри Добрев /03.08.1927 – 2003/ е роден в с. Горно Съхране, Казанлъшко. По време на следването си в Националната художествената академия в София му преподават именитите български художници Ценю Тодоров, Илия Бешков и Дечко Узунов. Завършва висшето си образование през 1954 г., като негова дипломна работа е шедьовърът му „Защитата на Перущица“, която представя трагичните събития по време на последния ден от Априлското въстание в Перущица. В периода 1956 – 1960 г. Добри Добрев е преподавател в Художествената академия, където от 1977 г. става професор по живопис. Темите на неговите творби са разнообразни – от портрети до исторически сюжети, пейзажна живопис и фигурални композиции. Носител е на приз „Творци на изкуството и културата на Перущица“.