Веселина Кирилова Вачкова

Директор

 

Професионални позиции:

От юли 2017 година – директор на Исторически музей, Перущица

От 2016 година – член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата

От 2006 – хоноруван преподавател по Средновековна история в Националната Художествена Академия (София).

1999-2000 – хоноруван лектор в НБУ (магистърски курс Византийско-мюсюлмански отношения 7-15 в.)

- 1997 - докторска степен по история, СУ „Св. Климент Охридски”

От 1996 - преподавател по история в НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София

- 1991 – завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска степен специалност – История; специализация - Теория и история на културата; втора специалност – Френски език.

Основни сфери на научните интереси:

Конструиране на индивидуалните, локалните и народностните идентичности в епохата на Късната Античност и Средновековието и тяхното влияние върху съвременните идентичности.

Степени на съвпадение между сведенията за миналото, съхранени в писмените извори и в произведенията на изкуството.

Дълбинни нива на симбиоза и отблъскване между средновековна България и Византия.

Членуване в обществени организации:

От 2018 – член на Българско египтоложко общество

От 2012 – член на управителния съвет на Фондация “Orbita Byzantina”

От 2015 – член на управителния съвет на Фондация „Св. Патриарх Евтимий“, София.

Научни специализации: 

1.10.2010-1.03.2011 – Независима изследователска стипендия в ЦАИ, София. Програма Advanced Academia 

1.03.-1.06 2009 Научна специализация в NEC, Букурещ, Програма Европа

02-04. 2006 – покана за изследователска работа в FMSH (Париж) със стипендия A. Mellon (New York)

10-11. 2003 - покана за изследователска работа в FMSH (Париж) със стипендия A. Mellon (New York)

12. 1999 - 02. 2000 – следдокторска специализация в FMSH (Париж) със стипендия A. Mellon (New York)

Участие в проекти:

11.2016-01.2017 – участие в проекта The International Status of Education about the Holocaust, координатор:  Georg-Eckert-Institut, Braunschweig, Germany, програма на UNESCO.

11.2013-11 2014 участие в проекта Виртуален музей на София в рамките на програма Култура на Столична община

01.2012-08.2013 координатор на проекта 1300 години от издаването на Сердикийския едикт на толерантността в рамките на програма Култура на Столична община

2009-2011 - координатор на проекта Byzantine Memory and the Memory of Byzantium. CAORC Washington, Изпълнител на проекта - Работна група Византия, София и ЦАИ, София

2008-2009 - Координатор на проекта Homo Byzantinus? Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (Programme A. Mellon) Изпълнител – Работна група Византия, София

Юни 2008 – януари 2009 – координатор на изследователски екип, работещ по проекта „Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание”. Отворено общество, София. 

Юли 2007 - март 2008 - консултант по опазване на културното наследсвто в проекта “Via Diagonalis”. ФАР ; изпълнител – Община Харманли 

Юли 2007- април 2008 - член на управителния съвет на проект „Предизвикателствата на национализмите”. Central European University. Изпълнител - SEAL, София

2005-2007 Координатор на проекта Byzance vue par elle-même et par les autres. Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (Programme A. Mellon) Изпълнител – Работна група Византия, София

2004-2010 – координатор на проекта „Работна Група Византия”, подкрепен от Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (Programme A. Mellon)

Медии:

ТВ

Над 20 участия  в програма „Вяра и общество”, БНТ  – 2011-2017

6 участия в програма История БГ 2013-2016

4 участия в програма „Дискусионно студио”, БНПТ – 2011-2012

5 участия в програма „Час по България”, СКАТ – 2005-2015

2 участия в сутрешния блок на БТВ – 2016-2017

Радио

Над 40 лекции и интервюта в програма Радиоенциклопедия, БНР „Христо Ботев” – 2011-2015

Над 10 участия в Премълчаната история, БНР „Христо Ботев” – 2016-2017

Други: Лекции, организирани от духовното дружество „Св. Арх. Михаил“, Варна, туристическата камара в София, Културен дом Средец, София, Лентата на М. Карбовски, и др.

 

Адреси на някои ТВ предавания: 

Интронизация на НС патриарх Неофит, БНТ 1, Вяра и общество:

https://www.youtube.com/watch?v=rTueg8S2nYM 

История БГ, Световната популярност на кан Крум, БНТ 1:

https://www.youtube.com/watch?v=E89HFJ8dfCg 

История БГ, Първите реформатори от Х век,  БНТ 1: Богомилите

https://www.youtube.com/watch?v=shIyeAoDTpo 

БНТ 1: Вяра и общество:

https://www.bnt.bg/bg/a/razbojnitsite-koito-stanaha-monasi-ili-kak-trakite-priemat-hristiyanstvoto-18-02-2017

БНТ 1: Вяра и общество:

https://www.bnt.bg/bg/a/ochakvajte-vyara-i-obshtestvo-25-oktomvri-2014 

БНТ 1: Вяра и общество: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1P-9hAD474

БНТ 1: Вяра и общество: 

https://www.bnt.bg/bg/a/vyara-i-obshtestvo-1-mart-2014

БНТ 1: Вяра и общество: 

https://video.bnt.bg/bg/a/sv-naum-bratt-na-sv-kliment-okhridski-rkopolozhen-ot-papata

Канал 0 (Бургас):

https://www.youtube.com/watch?v=d8EfQa0aTkQ&index=55&t=115s&list=PLtZCEOu1EdEhq6u0c_xLgat2E9L3bLqLD 

Портал 12 Новото познание:

https://www.youtube.com/watch?v=z2KlbIb0SMI 

Портал 12 Новото познание: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQd3LTd9pJQ

Портал 12:

https://portal12.bg/portal-12-tv/skritite-kodove-v-balgarskite-ikoni-lekciya-na-doc-d-r-veselina-vachkova 

Евроком, Делници:

http://eurocom.bg/shows/video/delnici/5399 

Скат, Час по  България:

http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=8871

Публикации:

Научни монографии:

Автор

1.Богомилската алтернатива. С., 2017 // The Bogomil Alternative. S., 2017

2.  Един път, един храм, един дворец и десет века история (От Скретиска до Костинброд 4-14 в.). София, Тангра ТанНакРа, 2015.

3 .Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации. София, 2013,  (изданието е подкрепено от програма Култура на Столична община).

4. Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.) Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd - mid-6th c. AD), Sofia, Тангра ТанНакРа, 2012 (изданието е подкрепено от програма Култура на Столична община).

5. Белите пoлета в българската културна памет. С., 2010, Резюме на български и английски (издание, финансирано по програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon).

6. Les images et les réalités des frontières en Europe médiévale (III-XI s.). Превод и издание, финансирано по програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon), София, Гутенберг, 2006.

7. Симеон Велики – пътят към короната на Запада. С,  Кама, 2005, (изданието е 

подкрепено от програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon).

8. Традиции на свещената война в Ранна Византия, С., 2004 (изданието е 

подкрепено от програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon).

 9. Въображаеми и реални граници в Ранносредновековна Европа. УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001.

Съавтор

1. Българска национална история, т. 3. Велико Търново, 2015 (съавт. Г. Атанасов, П. Павлов)

2.Мистерията на българските стенописи, т. 2 Историята и свещената история. София, 2015 (Съавтор М. Шабаркова-Петрова)

3. Мистерията на българските стенописи, т. 1 Да докоснеш Бога. София, 2014 (Съавт. М. Шабаркова-Петрова)

4.Българи и Французи / Bulgares et Françaises, (monographie collective), Sofia, 2011

Под печат: Мистерията Хърсовград (съавт. Христо Буковски), Тангра ТанНакРа, 2018

Учебна литература

1.Истории на Стария свят (съавтор О. Радев). С. 2012

2.Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание. (съавтори К. Йончева, М. Коев, А. Руневска). Отворено общество, ел издание, С. 2011 / ел. издание

http://www.osf.bg/downloads/File/text_toler_vazpitanie2.pdf

3. В Търсене на истинското Средновековие (съавт. Т. Борисова-Петрова, В. Нинов) С. 2010 2007.

4. Нова история на Стария свят (съавтор О. Радев), София, 2007.

5. Учебник по История и цивилизация за 5 клас. (съавт. В. Тъпкова-Заимова, Р. Заимова, Кр. Йончева). Изд. Даниела Убенова, 2006.

Съставителство на сборници:

1. The Edict of Serdica (AD 311): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Papers from the international interdisciplinary conference, Sofia, April 27th-28th 2012. (In English.) Co editor D. Dimitrov. Sofia, 2013.

2.Памет и забрава във Византия, материали от едноименен международен колоквиум, състоял се в София, СУ, ноември, 2009), С., 2011(съставителство и редакция В. Вачкова, А. Миланова, Цв. Степанов)

3. Homo Byzantinus? (материали от едноименен международен колоквиум, състоял се в София, СУ, февруари, 2008). С.2009

4. Omnia Vincit Amor, Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова, С., УИ, „Св. Кл. Охридски”, 2010 (съст. и ред.  В. Вачкова, Цв. Степанов), С. 2009

5. Византия в собствените й очи и в очите на другите (материали от едноименен колоквиум, София, 2005), София, 2007, (съставителство и редакция В. Вачкова, А. Миланова, Цв. Степанов)

6. Civitas Divino-Humana, сб. В чест на проф. Г. Бакалов, (изд. и ред. Цв. Степанов, В, Вачкова), София, Тангра ТанНакра, 2004

Студии и статии:

Над 50 студии и статии в български и чуждестранни сборници и научни списания.

Езикова компетентност: Английски, френски, латински език

За контакт: e-mail: v.vachkova@gmail.com