Лекции, дискусии

Лекция на доц.д-р Веселина Вачкова на тема "Лазаровден" пред ученици в от Национална гимназия за древни езици и култура „Констонтин-Кирил Философ“, гр. София. Онлайн дискусия между Стоян Стоянов, уредник в ИМ Перущица и ученици от Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов", гр. Пловдив