Свещена реликва от храма „Св. Архангел Михаил“

Червена гъба, поникнала върху греда в стената на храма „Св. Архангел Михаил“, оплискана с кръвта на избитите от снарядите защитници на Светинята и Вярата си, е една от уникалните свещени реликви, които могат да се видят само в нашия музей.