Екип за "Обогатена реалност"

В ИМ Перущица работи постоянен екип от служители и сътрудници, обезпечаващи всички дейности по разработване на мобилни приложения с технологията „Разширена реалност“ - експерт по история и история на културата, дизайнер – художествено оформление и възстановки на събития и културни паметници, видео монтажист, експерт по виртуална реалност и програмист. Пилотната версия на MUSEUMBG, която прилагаме, вече спечели Голямата награда за дебют на изложението в Търново. Сега я допълваме с визуализация на големия манастирски комплекс и базиликата, известна като Червената църква.

Разширената или обогатена реалност използва само няколко виртуални информационни елемента, които се "смесват" с изображението от действителния свят. Затова разширената реалност понякога се отнася към смесената (mixed reality). В AR за околния свят следи видеокамера, чието изображение след компютърна обработка се извежда на екран или очила. Компютърът може да разпознава предмети или специални белези и да ,,отбелязва“ в живото видео допълнителни изображения. При това виртуалната част не е статична, тя е свързана с изображението на околния свят, който компютърът постоянно следи чрез сигнала от видеокамерата.

 

Червената църква - Виртуален 3D макет

Виртуален 3D макет на Червената църква, създаден от Деница Чавдарова, член на екипа за "Обогатена реалност" към ИМ Перущица