Духова могила

Духова могила е една от най-големите в България и единствената, около която са намерени 16 богато украсени колесници, погребани заедно с коне и колесничарите. Намира се в района на старата перущенска махала Пастуша, около която са открити още 28 могили, обявени от старите историци за „надгробни“…