Нов прочит на историята

Нов прочит на историята на средновековната крепост Перистица в периода VI – XIV век. Част I: от VI век до 70-те години на X век