Защо Еднажден е станал Игнажден

Вместо всяка зима да губят боилско време за обсъждания в кои дни да се празнува и кога те да се отработват, някога мъдрите ни предци изглежда са решили въпроса като в знаменития си древен календар просто са изключили датите...

Прочети още...

Изглежда живеем с успоредна цивилизация


Обстоятелствено пояснение за „Съдбовната роля на скалните светилища“

Когато нашите предци са ни завещали преданието си как със своите магични песни Орфей...

Прочети още...

Съдбовната роля на скалните светилища

 

Според богомилската космогония, след като въстаналият срещу Баща си Сатанаил бил изгонен от Небето, с последвалите го разбунтувани бивши ангели той си създал и овладял Земята, та решил тук да си отгледа...

Прочети още...

Телескопичният ефект на линеарно разположените светилища

 

Въпреки удивителните податки в разкопките на светилищно-храмовия комплекс от Четвърто хилядолетие преди Христа край днешното пловдивско село Долнослав, разположен в безусловно установената му оптическа връзка...

Прочети още...