Под пирамидата

Както Лувъра в Париж, и Историческият музей в Перущица се откроява със стъклената си пирамида. Но нашият буквално е в нея, защото тя е неговият покрив. В околностите на Перущица има следи от живот от най–ранни времена, затова той приютява реликви от хилядолетия.

Подготвят се публикации на още емблематични експонати, включително и на които предстои да бъдат тепърва включени в експозицията, заедно с разширени текстове към тях.