Светла Воденичарова

Фондохранител в Исторически музей гр. Перущица от 2017 г.

Образование:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност "Английска филология" (магистър), 2010 г.

Езикова компетентност: Английски език, Руски език

За контакт: е-mail: svetlavantichelen@gmail.com