Христо Буковски

Сътрудник 

Образование:

Завършил е специалноста "Журналистика" в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (магистър). 

Професионален път:

Репортер във в. „Труд”, като редактор

Завеждащ отдел „История“ и зам.-главен редактор в сп. „Отечество”

Зам.-главен редактор и отговорен секретар във в. „Път“

Отговорен редактор на вестниците „Вестник за всички“ и „Всичко коз“

Редактор и завеждащ отдел „Култура“ във в. „Земя”

Като публицист е автор на стотици публикации основно по теми от българската история в сборници със статии и в повечето централни вестници и списания.

Като писател е автор на сборника с разкази „Поздравете оцелелите”, на романите  „Буенец за братовчеди”, „Да пукне вещерът, горкият”, „Храначът на магаретата”, ,,Обсебени”, „Версия кивот”, „Заложникът на боговете”, „Кивотът на папа Никита”, „Жив да си, Марко Тотев”, на документалния роман-разследване „Чия игра играхте, Оббов”, на документалната повест „Уверените”, на есеистичните книги „Обстоятелства по успеха” и „Шеметът да гълташ жаби”, на популярно написаната история за деца „Тайните на траките” (Второ издание: „Траките“), на есеистичната книга „Избраницата на Константин Велики” за християнското минало на София, на научнопопулярните изследвания върху духовния и религиозния живот на българите „Мистичните полети от страха до любовта”, „Опасният архив на богомилите”, „Скритият поход на българските кръстоносци”, „Похитеното съкровище на богомилите”, „Страховитото прераждане на богомилите”, „Отключените пътища на богомилите“, на летописа по символите и реликвите от българските земи „Разчетени послания“ и на луксозно отпечатаните в Прага богато илюстрирани книги „София – античното и модерното” и „България”, които се разпространяват още на английски, френски, немски, испански, италиански и руски език. 

Гостувал е на различни телевизионни предавания, като докладчик в научни конференции и като лектор, предимно във връзка с пътуващите семинари на Фондация „Виделей“, част от които могат да се видят в youtube на адреси:

https://www.youtube.com/watch?v=pRRyazttvYw

https://www.youtube.com/watch?v=TV0DJ2ynzPE

https://www.youtube.com/watch?v=SpT_MgZ-RNg&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=IBTpwLQzNqA

https://www.youtube.com/watch?v=JDxBIuF7YF4

https://www.youtube.com/watch?v=CGri5Q1Dl18

https://www.youtube.com/watch?v=HLicHG0_WAg&t=787s

https://www.youtube.com/watch?v=jU5JFyqJc--

https://www.youtube.com/watch?v=scI8vLL8F70

https://www.youtube.com/watch?v=R9FXnBpLE3A

https://www.youtube.com/watch?v=_ZhNHtsIc9c&t=3s

За контакт: е-mail: hristobukovski@gmail.com