Кино в музея - документален филм "Историята на Античния театър във Филипопол"

от: 2019-12-10 12:00    до: 2019-12-11 12:00На 10.12.2019 г. от 17.00 ч. във фоайето на ИМ Перущица ще представим документалния филм "Историята на Античния театър във Филипопол", който е част от дарения на Музея видеоархив от г-н Йордан Детев.

Античният театър е една от главните обществени сгради на античния Филипопол. Построен през 90-те години на I век сл.Хр.,по времето на император Домициан, когато градоначалник на Филипопол е бил Тит Флавий Котис- потомък на тракийската царска династия, три пъти първожрец на провинция Тракия, съдебен представител на метрополията и отговорник за строежите.

Театърът е просъществувал до края на IV в. Той е сред най-добре запазените антични театри в света. Археологическите разкопки се провеждат в периода 1968-79 г., в резултат на което театърът е разкрит и частично възстановен.

Днес Античният театър в Пловдив е напълно адаптиран за съвременния културен живот на града. В него се провеждат различни по характер спектакли и концерти за около 3000 зрители.