Изложба - Съединението на България

от: 2022-09- 5 12:00    до: 2022-09-30 12:00Исторически музей Перущица представя изложба Съедунението на  България  от 05.09.2022 в Конферентна зала -Даново училище.

Още на  4-ти септември  1885-а в Перущица развяха знамето на Съединението

Още неразчистили докрай пепелищата из Перущица след жестоко потушеното от турския аскер и башибозушките орди въстание през 1876-а, след 9 години оцелелите се вдигат за нова битка. Перущенецът Георги Натев, воювал в защитата на селището си през паметните девет свободни дни на Свободните преди Освобождението, става неизменен представител на селищата от целия регион в сбирките и  събранията из областта, провеждани по време на подготовката, да се обяви Съединение на изкуствено създадената васална област Източна Румелия със свободното Княжество България. 

На 4-ти септември руският консул в Пловдив докладва на своето ведомство: "В понеделник, в Перущица, три гимназиста, приканващи със знаме с надпис: "Съединение" към въстание, са арестувани от околийския началник, но след това са пуснати по настояване на селяните". 

Перущица е в непосредствена близост с 21 „непредадени (на българските власти) родопски села, разположени по река Въча“. Когато през 1885 г. в Пловдив е изграден Българският таен централен революционен комитет, който си поставя за цел пълното освобождение и националното обединение на българския народ, неговият председател Захари Стоянов предприема деликатната мисия да предотврати намесата на тази оцеляла промюсюлманска област срещу делото на Съединението. Определено възпираща роля е изиграло борбеното население на въздигащата се от пепелищата Перущица, за да останат мирни тези родопски села както в последвалите дни на Съединението, така и в Сръбско-българската война. Неслучайно на 6-ти септември, когато в Пловдив е обявено Съединението на Северна и Южна България, въоръжената чета от 200 души, която застъпва пред Конака да брани  Делото, е предвождана и от перущенеца Атанас Патев, редом с членовете на БТЦРК Тодор Гатев и Спас Турчев. 

Всички българи подкрепят Съединението. Временното правителство изпраща до княз Александър І Български телеграма, че Съединението е провъзгласено в името на негово височество. Тази вест мълниеносно обикаля България още същия ден. Народът ликува, провеждат се митинги и събрания. Докато в София се приема резолюция за признаването на Съединението и мерки за подкрепата му от цялото българско население, в селищата вече се сформират опълченските дружества за защита на обединеното отечество. 

     

Автор: Христо Буковски