Изложба "Лица от стара Перущица"

от: 2020-09- 5 12:00    до: 2020-10-15 12:00На 05.09.2020 в 11ч.   в Исторически музей Перущица се открива изложба  "Лица от стара  Перущица"

Идеята на настоящата изложба е да покаже духовния облик на перущенеца от края на ХIХ до средата на ХХ в. Запечатани са образите на нашите предци, което я превръща в скъпа за нас, уникална по рода си и докосваща сърцата ни. Снимките са подбрани на случаен принцип – типично перущенски ликове, с мекота и топлина, струяща от техните лица и увековечена, чрез портретната фотография. Образите са не само на обикновени жители, а и на по-известни в хода на времето личности, които с примера си допринасят, за да я има Перущица в общото благо на нацията ни. Обхватът на изложбата разглежда периода след Освобождението и показва че макар и трудно перущенци бързо „подемат напред“. Като пример за това са: Георги Дафов Тошев (д-р Юрий). Той е първият, който превежда на български език труда „Капиталът“ на Карл Маркс. Автор е на редица трудове по икономика от 20-те и 30-те години на миналия век. Д-р Юрий, както сам подписва книгите си, завършва с пълен успех икономика и се титолува в Берн, Швейцария; Презвитера Неделя Костадинова Хаджи Танкова – дъщеря на небезизвестният Костадин Хаджи Танков - един от главните участници в събитията през април 1876 г; Тодор Симонов – брат на първия учител след Освобождението в Перущица – Стоян Симонов. Дълги години заема поста общински писар; Цветан Атанасов Тенов от рода на първия перущенски възпитаник, завършил с пълно отличие Робърт Колеж, Цариград; Димитър Николов Гичев, дипломиран адвокат в Швейцария. Членува в Българската Демократическа партия. Близък приятел на Тодор Кръстев и Александър Малинов. Димитър Н. Гичев работи в Административния касационен съд, Пловдив. Политически противник на ВМРО и вероятно убит по поръчка на организацията; Велика Делчева Хаджиева е омъжена за Стоян Хаджи Трендафилов, известен априлец от 1876 г.; Апостол Кръстен – син на заточеника в Кипър Георги Кръстен. За дядото на Апостол – Иван Дардов, както и Спас Демиров и Никола Делев, Иван Кепов пише, че са „последните защитници на Перущица и не са от нашия свят. Те доказаха на свои и на чужди как се изпълнява клетвата за свобода...“; Александър Кофчев създава първото стъкларско ателие в Перущица след Освобождението.

Това са малка част от всички наши съграждани. Фондовете на Музея са богати на подобен род снимков материал и в бъдеще е заложена подобна реализация, която да се осъществи и с изяви на наши съграждани, отзовали се на идеята.

Автор: Павлина Исова