Документалната фото изложба "Априлското въстание - прелюдия към Oсвобождението"

от: 2023-03- 1 12:00    до: 2023-04- 1 12:00От 01.03.2023 г. в храм-паметник "Свети Архангел Михаил"– Перущица, желаещите ще могат да разгледат фотодокументалната изложба  Априлското възстание - прелюдия към освобождението.

На 20 април 1876 г., в центъра на българската територия, в китното възрожденско и добре уредено градче в Тракия – Копривщица, избухнало най-масовото българско въстание. Априлското въстание било закономерен резултат от общия исторически процес и плод на усилията на поколения от самоотвержени дейци, които подбуждали духовния стремеж за свобода на потиснатата българска нация.

Главната заслуга на плеядата от просветители и революционери се състояла във формирането на критичен обществен елемент от мислещи хора, осъзнали драмата на своето настояще. Тези люде, по думите на Апостола Васил Левски, са във времето и то е в тях.

Крилатата фраза на революцията – „Свобода или смърт“, бил вътрешно осъзнат, безалтернативен път за всеки българин, който успял да надмогне битовия си кръгозор. Решението на индивидуалните проблеми не могло да се случи без разрешаването на общата за нацията историческа дилема.

С Априлското въстание българите, пред Европа и света, заявили решително, че не желаят повече да живеят в условията на една източна деспотия. И независимо, че претърпяло военно поражение, Априлското въстание морално победило, защото нанесло непоправим удар върху международния престиж на султанската държава. То доказало, че българите са съзрели за бъдещата си политическата самостоятелност.