Българска асоциация „Балкан“ да представя изложба, свързана с историята на Перущица

от: 2022-04-28 12:00    до: 2022-05-28 12:00Историческият музей в Перущица бе поканен от Българска асоциация „Балкан“ да представи изложба, свързана с историята на Перущица. Асоциацията е създадена в Мадрид  през 2002 г. с цел разпространение на езика, културата и историята на Източна Европа и по-специално - на България.

Изложбата, която подготви Музеят за 28.04.2022 г., е посветена на събитията от Април 1876 г. в Перущица и на личностите, които основават Първи и Втори частен селски революционен комитет в селището. Представянето й ще допринесе за популяризирането на уникалната история на Перущица в мащаби, далеч надхвърлящи локалните измерения на Балканите.

След официалното откриване пред публика от директора на ИМ Перущица доц. д-р Веселина Вачкова в изложбената зала в музея в Мостолес /местност в близост до Мадрид, със сходна на българската история/ се предвижда експозицията да бъде представена в още няколко града в Испания.