Стоян Стоянов

Уредник в Исторически музей гр. Перущица от 2017 г.

 

Образование:

Завършва ГХП „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив, 2004 г. 

Завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност "История", степен "Бакалавър", 2008 г. 

Придобива научна степен „Магистър“ по „Дипломация и международни отношения“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2011 г.

Има придобита квалификация по "Първоначално обучение по защитана класифицираната информация"

Има завършено обучение по „Мениджмънт“ и завършен курс по оказване на Първа помощ. 

Стоян Стоянов има интереси и познания в сферата на историята, политиката, международните отношения, сигурността и ИТ.

Езикова компетентност: Използва руски, немски и английски език

За контaкт: stoyan.stoyanov85@gmail.com